Företaget startades 1968 av Stig Nilsson och hans söner, Sven och Carl-Henrik Schütt. Huvudsakliga arbetet var då att lägga textilmattor samt en del plastgolv.

Vi hade arbetat i Göteborg hos Randéns mattor sedan 1962. Carl-Henrik arbetade som lärling i tre år, Sven tvättade mattor och Stig var Lagerchef.

År 1972 slutade Sven men Carl-Henrik och Stig fortsatte till 1978, då Carl-Henrik tog över firman och drev den ensam till 1990. Detta år bildades Stig Nilsson och Söner AB tillsammans med en kompanjon. År 1999 ombildades företaget till ett handelsbolag, HB Stig Nilsson & Söner.

Våra tjänster

Företaget är till försäljning, då jag är pensionär. Vid intresse ring.

0707-445742

Stig Nilsson & Söners Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet och hanteringen av dina personuppgifter är viktig för Stig Nilsson & Söner.

Här beskriver vi hur Stig Nilsson & Söner hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Handelsbolaget Stig Nilsson & Söner, Anders Anderssons Väg 4, 311 45 Falkenberg,
Org.nummer: 916440-5053

Stig Stig Nilsson & Söner har en dataskyddansvarig. Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: sns.fbg@telia.com

Vi finns på:
Handelsbolaget Stig Nilsson & Söner
Anders Anderssons Väg 4
311 45 Falkenberg

DINA RÄTTIGHETER

Begära rättelse av din information
Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller behöver ändras har du rätt att begära rättelse av uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

Begära att bli raderad från våra system
Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Stig Nilsson & Söner tillgodoser din begäran om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften till vilka de samlades in eller om det finns andra lagkrav som kräver att vi behåller uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
I vissa fall har du rätt att begära att vi tillfälligt begränsar användningen av dina personuppgifter. Det kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och under den tiden vill begränsa hur vi använder dina personuppgifter.

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen
Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

Du har rätt att begära registerutdrag
En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, varför vi behandlar dina personuppgifter och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

DINA PERSONUPPGIFTER

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De uppgifter vi samlar in från är:
Namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer.

Cookies
Vi använder cookies på vår hemsida – läs mer här.

Var sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas i affärssystemet Speedledger med tillhörande backup.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Stig Nilsson & Söner behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att:

  • Genomföra köp, fakturering och leverans av varor, garantier.
  • Administrera Rot-avdrag.
  • Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter i sju år.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Vi lämnar ut personuppgifter till skattemyndigheten:
Namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer.
Vi lämnar ut personuppgifter till samarbetspartners:
Namn, adress och telefonnummer.

Skyddet av dina personuppgifter
Du skall alltid känna dig trygg som kund hos Stig Nilsson & Söner. Vi ser till att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.